Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 17/15-07-21(θέμα ΕΗΔ10ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 28/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/07/2021 08:40:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α9Ξ46907Θ-0ΔΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 17/15-07-21(θέμα ΕΗΔ10ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ – ΑΔΑ: 6Α9Ξ46907Θ-0ΔΩ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.