Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.17/15-07-2021 (θέμα 30ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΙΓΑΙΟΝ
Ημερομηνία: 23/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/07/2021 09:35:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΝΠ46907Θ-1ΜΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.17/15-07-2021 (θέμα 30ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΙΓΑΙΟΝ – ΑΔΑ: 6ΧΝΠ46907Θ-1ΜΧ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.