Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.17/15-07-2021 (θέμα 27ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
Ημερομηνία: 23/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/07/2021 09:04:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η5Ο46907Θ-8ΝΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.17/15-07-2021 (θέμα 27ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ – ΑΔΑ: 6Η5Ο46907Θ-8ΝΙ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.