Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.162/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΝΕΦΡΟΚΛΙΝΙΚ ΑΕ
Ημερομηνία: 03/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/08/2021 12:02:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑ4046907Θ-Λ7Γ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.162/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΝΕΦΡΟΚΛΙΝΙΚ ΑΕ – ΑΔΑ: ΩΑ4046907Θ-Λ7Γ
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.