Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.160/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΓΑΖΑ "
από την εταιρεία V & L VIOLAK AE
Ημερομηνία: 28/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/07/2021 08:45:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΒΘ46907Θ-9ΞΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.160/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΓΑΖΑ "
από την εταιρεία V & L VIOLAK AE – ΑΔΑ: 6ΧΒΘ46907Θ-9ΞΑ
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.