Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 16/30-6-2021(θέμα 27ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Ημερομηνία: 29/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/07/2021 14:35:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΙ946907Θ-Χ6Π
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 16/30-6-2021(θέμα 27ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΑΔΑ: 9ΦΙ946907Θ-Χ6Π appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.