Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 16/30-06-2021(θέμα 29ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ
Ημερομηνία: 05/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2021 12:55:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΟΜ46907Θ-ΗΥΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 16/30-06-2021(θέμα 29ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ – ΑΔΑ: ΨΔΟΜ46907Θ-ΗΥΙ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.