Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.159/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ "
από την εταιρεία BBD ΝΙΚ ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ
Ημερομηνία: 27/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/07/2021 11:25:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΕΟ46907Θ-8ΥΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.159/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ "
από την εταιρεία BBD ΝΙΚ ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ – ΑΔΑ: 6ΒΕΟ46907Θ-8ΥΤ
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.