Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.155/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ "
από την εταιρεία ISON PHYCHOMETRICA ΜΕΠΕ
Ημερομηνία: 02/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/08/2021 13:14:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ7Σ46907Θ-155
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.155/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ "
από την εταιρεία ISON PHYCHOMETRICA ΜΕΠΕ – ΑΔΑ: ΩΖ7Σ46907Θ-155
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.