Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.154/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΚΛΙΜΑΚΑ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ "
από την εταιρεία ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΑΕ
Ημερομηνία: 02/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/08/2021 12:54:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 658Ψ46907Θ-Χ75
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.154/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΚΛΙΜΑΚΑ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ "
από την εταιρεία ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΑΕ – ΑΔΑ: 658Ψ46907Θ-Χ75
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.