Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.15/18-06-2021(θέμα 7ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΟΞΥΓΟΝΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ "
από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 01/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/10/2021 12:19:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΛ746907Θ-ΥΓΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.15/18-06-2021(θέμα 7ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΟΞΥΓΟΝΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ "
από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ – ΑΔΑ: ΩΦΛ746907Θ-ΥΓΜ
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.