Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.14/9-06-2021(θέμα 16ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια
" ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ " από την εταιρεία ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ ΑΒΕΕ
Ημερομηνία: 30/09/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/09/2021 08:43:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΕΜ46907Θ-ΓΔΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.14/9-06-2021(θέμα 16ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια
" ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ " από την εταιρεία ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ ΑΒΕΕ – ΑΔΑ: ΩΦΕΜ46907Θ-ΓΔΡ
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.