Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 14/09-06-2021(θέμα 21ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια DICOM OPTION
Ημερομηνία: 30/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/07/2021 09:54:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΥ946907Θ-ΑΡ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 14/09-06-2021(θέμα 21ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια DICOM OPTION – ΑΔΑ: 6ΒΥ946907Θ-ΑΡ8 appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.