Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.11/23-04-2021 (θέμα 22ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 05/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2021 12:52:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ6Λ46907Θ-ΛΟΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.11/23-04-2021 (θέμα 22ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ – ΑΔΑ: 6Υ6Λ46907Θ-ΛΟΛ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.