Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 11/23-04-2021(θέμα 24ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 05/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/08/2021 09:24:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ7446907Θ-Θ48
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 11/23-04-2021(θέμα 24ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: 6Ζ7446907Θ-Θ48 appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.