Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 10/09-04-2021(θέμα 16ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ
Ημερομηνία: 04/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2021 08:57:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΡ946907Θ-ΚΤΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 10/09-04-2021(θέμα 16ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ – ΑΔΑ: 6ΓΡ946907Θ-ΚΤΥ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.