Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 7473/09-04-2021 εντολής ημερήσιας μετακίνησης.
Ημερομηνία: 14/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/10/2021 08:15:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΗΙ46907Θ-ΗΞΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 7473/09-04-2021 εντολής ημερήσιας μετακίνησης. – ΑΔΑ: ΨΞΗΙ46907Θ-ΗΞΘ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.