Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 2598/05-02-2021 εντολής ημερήσιας μετακίνησης.
Ημερομηνία: 14/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/10/2021 08:23:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΕΥ46907Θ-ΕΙΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 2598/05-02-2021 εντολής ημερήσιας μετακίνησης. – ΑΔΑ: Ω2ΕΥ46907Θ-ΕΙΜ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.