Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ.15378/28-07-2021 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Ημερομηνία: 30/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/07/2021 12:57:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ2Α46907Θ-79Θ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ.15378/28-07-2021 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΑΔΑ: ΩΝ2Α46907Θ-79Θ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.