Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ.11399/04-06-2021εντολής ημερ μετακίνησης του υπαλλήλου Κοντομίχαλου Αριστείδη ,
κλάδου ΠΕ Μηχανικών , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στη Λάρισα στην 5η ΥΠΕ στις 04-06-2021
Ημερομηνία: 03/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/08/2021 08:44:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ45Δ46907Θ-ΧΔ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ.11399/04-06-2021εντολής ημερ μετακίνησης του υπαλλήλου Κοντομίχαλου Αριστείδη ,
κλάδου ΠΕ Μηχανικών , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στη Λάρισα στην 5η ΥΠΕ στις 04-06-2021 – ΑΔΑ: Ψ45Δ46907Θ-ΧΔ7
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.