Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 10106/19-5-2021 εντολής ημερήσιας μετακίνησης του υπαλλήλου Κοντομίχαλου Αριστείδη ,
κλάδου ΠΕ Μηχανικών , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην 5Η ΥΠΕ στις 19-05-2021
Ημερομηνία: 03/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/08/2021 08:56:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ2946907Θ-ΚΔΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 10106/19-5-2021 εντολής ημερήσιας μετακίνησης του υπαλλήλου Κοντομίχαλου Αριστείδη ,
κλάδου ΠΕ Μηχανικών , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην 5Η ΥΠΕ στις 19-05-2021 – ΑΔΑ: ΨΒ2946907Θ-ΚΔΒ
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.