Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 147/2021 πράξη.
Ημερομηνία: 21/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/07/2021 13:10:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ7746907Θ-6ΨΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 147/2021 πράξη. – ΑΔΑ: 6Λ7746907Θ-6ΨΓ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.