Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2827/2021 πράξη.
Ημερομηνία: 19/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/08/2021 12:24:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗ1Ι46907Θ-ΞΧΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2827/2021 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΗ1Ι46907Θ-ΞΧΥ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.