Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 99/2021 πράξη.
Ημερομηνία: 17/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/08/2021 13:10:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΔΣ46907Θ-Λ5Θ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 99/2021 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΛΔΣ46907Θ-Λ5Θ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.