Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 104/2021 πράξη.
Ημερομηνία: 09/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/08/2021 09:31:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΛΒ46907Θ-1ΕΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 104/2021 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΒΛΒ46907Θ-1ΕΗ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.