Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 98/2021 πράξη.
Ημερομηνία: 29/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/07/2021 10:08:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ3Μ46907Θ-ΡΤΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 98/2021 πράξη. – ΑΔΑ: 6Λ3Μ46907Θ-ΡΤΕ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.