Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2982/2021 πράξη.
Ημερομηνία: 27/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/10/2021 09:01:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω0ΑΚ46907Θ-ΘΒΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2982/2021 πράξη. – ΑΔΑ: Ω0ΑΚ46907Θ-ΘΒΡ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.