Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2879/2021 πράξη.
Ημερομηνία: 13/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2021 08:43:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ5Φ46907Θ-ΙΞ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2879/2021 πράξη. – ΑΔΑ: 6Γ5Φ46907Θ-ΙΞ1 appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.