Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3451/2021 πράξη.
Ημερομηνία: 13/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2021 08:54:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΣΣ46907Θ-ΨΦΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3451/2021 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΔΣΣ46907Θ-ΨΦΔ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.