Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2839/2021 πράξη.
Ημερομηνία: 13/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2021 08:49:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΙΗ46907Θ-ΥΤΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2839/2021 πράξη. – ΑΔΑ: Ω3ΙΗ46907Θ-ΥΤΓ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.