Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3464/2021 πράξη.
Ημερομηνία: 07/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/10/2021 08:57:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΘ246907Θ-4ΧΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3464/2021 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΖΘ246907Θ-4ΧΛ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.