Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2673/2021 πράξης.
Ημερομηνία: 05/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/08/2021 11:48:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΘ946907Θ-Ξ4Ξ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2673/2021 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΓΘ946907Θ-Ξ4Ξ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.