Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1752/2021 πράξης.
Ημερομηνία: 13/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2021 13:40:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΤΥ46907Θ-Γ1Ο
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1752/2021 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΛΤΥ46907Θ-Γ1Ο appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.