Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.3199 /2021 πράξης.
Ημερομηνία: 08/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/10/2021 11:24:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΘΟ46907Θ-3ΒΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.3199 /2021 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΨΘΟ46907Θ-3ΒΞ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.