Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2665/2021 πράξης.
Ημερομηνία: 02/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/08/2021 11:10:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΕΛ46907Θ-Τ5Ρ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2665/2021 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΧΕΛ46907Θ-Τ5Ρ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.