Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 294/2021 πράξης.
Ημερομηνία: 21/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/07/2021 12:25:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ8Ι46907Θ-ΡΧΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 294/2021 πράξης. – ΑΔΑ: 9Ψ8Ι46907Θ-ΡΧΝ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.