Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2729/2021 πράξης.
Ημερομηνία: 05/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/08/2021 12:08:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΚΟ46907Θ-Ξ5Ε
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2729/2021 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΒΚΟ46907Θ-Ξ5Ε appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.