Θέμα: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Ημερομηνία: 28/09/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2021 13:37:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΑΝ46907Θ-ΡΜΠ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου

The post ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΑΔΑ: ΨΡΑΝ46907Θ-ΡΜΠ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.