Θέμα: ΣΥΡΙΓΓΑ 10ml, ΣΥΡΙΓΓΑ 50-60ml ΜΕΓΑΛΟ ΡΥΓΧΟΣ, ΣΥΡΙΓΓΑ 20ml
Ημερομηνία: 30/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/07/2021 10:26:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΞ146907Θ-3ΔΗ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου

The post ΣΥΡΙΓΓΑ 10ml, ΣΥΡΙΓΓΑ 50-60ml ΜΕΓΑΛΟ ΡΥΓΧΟΣ, ΣΥΡΙΓΓΑ 20ml – ΑΔΑ: ΩΤΞ146907Θ-3ΔΗ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.