Δείτε τους σχετικούς οδηγούς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (σε Ελληνικά και Αγγλικά) επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους: Συνοπτικός Οδηγός – Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης Brief Guide-Digital Birth Registration