Περιγραφή: 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης, προβαίνει σε συλλογή προσφορών με διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τη προσφορά τους για  την ανάθεση σε ιδιώτη Ψυχίατρο,  την ψυχιατρική κάλυψη, την τακτική παρακολούθηση των ασθενών του Ξενώνα ΥΑΚΙΝΘΟΣ και των Προστατευμένων Διαμερισμάτων , την ευθύνη της δίωρης εβδομαδιαίας Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας, καθώς και την επιστημονική ευθύνη των παραπάνω δομών και την καθημερινή βραδινή ετοιμότητα.

Αρχείο: 
Κατηγορία: