Θέμα: ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ-ΔΟΧΕΙΟΥ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 400CC
Ημερομηνία: 27/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/07/2021 08:18:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΟ246907Θ-Π25
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου

The post ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ-ΔΟΧΕΙΟΥ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 400CC – ΑΔΑ: 6ΧΟ246907Θ-Π25 appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.