Θέμα: Π24Θ27-2021
Ημερομηνία: 27/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/10/2021 08:43:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΛ546907Θ-Λ3Ο
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου

The post Π24Θ27-2021 – ΑΔΑ: 6ΔΛ546907Θ-Λ3Ο appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.