Θέμα: Π23Θ21-2021
Ημερομηνία: 04/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2021 14:20:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ71Φ46907Θ-60Ξ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου

The post Π23Θ21-2021 – ΑΔΑ: Ψ71Φ46907Θ-60Ξ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.