Θέμα: Π23Θ15-2021
Ημερομηνία: 04/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2021 09:15:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞ6Ρ46907Θ-ΙΙ3
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου

The post Π23Θ15-2021 – ΑΔΑ: ΩΞ6Ρ46907Θ-ΙΙ3 appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.