Θέμα: Π23Θ1-2021
Ημερομηνία: 30/09/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/09/2021 14:51:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΙΚ46907Θ-ΘΘΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου

The post Π23Θ1-2021 – ΑΔΑ: 9ΞΙΚ46907Θ-ΘΘΚ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.