Θέμα: Π23ΘΕΗΔ21-2021
Ημερομηνία: 08/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/10/2021 14:29:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ8146907Θ-ΤΛ5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου

The post Π23ΘΕΗΔ21-2021 – ΑΔΑ: ΨΓ8146907Θ-ΤΛ5 appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.