Θέμα: Π19Θ9-2021
Ημερομηνία: 06/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/08/2021 13:00:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΝΣ46907Θ-ΑΘΞ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου

The post Π19Θ9-2021 – ΑΔΑ: 9ΙΝΣ46907Θ-ΑΘΞ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.