Θέμα: Π19Θ3-2021
Ημερομηνία: 06/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/08/2021 11:02:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΚΜ46907Θ-2Η8
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου

The post Π19Θ3-2021 – ΑΔΑ: ΨΙΚΜ46907Θ-2Η8 appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.