Θέμα: Π19Θ15-2021
Ημερομηνία: 09/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/08/2021 14:39:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ8Γ46907Θ-7ΝΒ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου

The post Π19Θ15-2021 – ΑΔΑ: ΨΛ8Γ46907Θ-7ΝΒ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.